Publieke gooimicrofoon voor het activeren van
uw publiek!